2017 -2018 mokslo metų veiklų planas:

  • 2017 m. birželio 1d. – 2017 m. rugpjūčio 18 d. – prašymų mokytis naujais 2017 -2018 mokslo metais pateikimas per informacinę sistemą https://bp.lamabpo.lt/pr2017/lama_is.main;
  • Iki 2017 m. rugpjūčio 24d. – pirmojo pagrindinio etapo priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas;
  • 2017 m. rugpjūčio 25d. – rugpjūčio 30d. – sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigoje (su stojančiaisiais, kurie gaus siūlymą mokytis pagal pateiktus prašymus iki rugpjūčio 18d.)
  • 2017 m. rugpjūčio 31 d. – likusių laisvų vietų mokytis paskelbimas;
  • 2017 m. rugpjūčio 31d. – rugsėjo 6d. – papildomas prašymų mokytis naujais 2017 -2018 mokslo metais pateikimas per informacinę sistemą https://bp.lamabpo.lt/pr2017/lama_is.main;
  • 2017 m. rugsėjo 4d. – Rugsėjo 1-osios šventė mokykloje.