Papildomas (žiemos) priėmimas, prašymų mokytis registravimas LAMA BPO sistemoje vyksta nuo 2019 m. lapkričio 11 d. – gruodžio 11d.

Mūsų mokykla nuo 2019 m. lapkričio 27 d. renka naują grupę į Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą (T43081101). T43081101 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų. Ši mokymo programa skirta tiems, kurie yra įgiję vidurinį išsilavinimą. 

Informaciją apie 2019 m. priėmimo datas galite rasti paspaudę šią nuorodą: 2019 m. priėmimo datos

Paraiškas galite pateikti per priėmimo į profesinio mokymo įstaigas informacinę sistemą: 2019 m. priėmimas, paraiškų pildymas

Dalinamės parengta video medžiaga, kuri suteikia reikiamą informaciją siekiant teisingai užpildyti prašymus LAMA bpo sistemoje: video medžiaga.

Dėl profesinio mokymo programų, skirtų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, prašome kreiptis tel.: 8 682 42507

Valstybės finansuojama vieta: į valstybės finansuojamą vietą gali pretenduoti tie asmenys, kurie yra neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą arba įgiję vidurinį išsilavinimą;

Valstybės nefinansuojama vieta: į valstybės nefinansuojamą vietą gali pretenduoti tie asmenys, kurie yra įgiję aukštąjį išsilavinimą/profesinę kvalifikaciją. Mokantis valstybės nefinansuojamoje vietoje, mokestis už mokslus yra 600 Eur už visą mokymo programą.

SVARBU: Patekę, tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą vietą, visi mokiniai turi susimokėti už mokymo priemones ir žaliavas, Viešosios įstaigos Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ visuotinio dalininkų susirinkimo 2017-05-31 Nr. 17/02 sprendimu, nustatytą 250 Eur (du šimtai penkiasdešimt eurų) mokestį už vienerius mokslo metus (25 eur/mėn.)

Jei kiltų klausimų, visuomet kviečiame su mumis susisiekti: