Šių metų gruodžio 6 ir 13 dienomis Amatų mokykloje “Sodžiaus meistrai” vyko mokymai – seminaras, tema “Atsakingas dalyvavimas šeimos, bendruomenės ir visuomeniniame gyvenime”. Mokymus vedė UAB “Sorbum LT” atstovas, o seminarą – Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos atstovas, kun. Massimo Bianco. Mokymai bei seminaras vyko jaunuolius suskirsčius į mažesnes grupes. Pagrindinės mokymų – seminarų metu gvildentos temos:
– atsakingas dalyvavimas visuomeniniame gyvenime;
– asmens teisės ir pareigos bendruomenėje, visuomenėje, valstybėje;
– teisės ir pareigos šeimoje, dvasinis šeimos pagrindas.

Mokymų metu moksleiviai aktyviai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, mokėsi dirbti ir diskutuoti grupelėmis. Seminarų metu pranešėjas vaikams demonstravo teminį filmą, po kurio buvo vedamos diskusijos, svarstymai, seminarų tema buvo susieta su filmo turiniu.

Mokymai – seminaras buvo vienas iš projekto “Šiandien ruošiuosi rytojui” renginių. Projektas remiamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.