Šių metų vasarą Jaunimo reikalų departamentas paskelbė konkursą Jaunimo socialinės atsakomybės ugdymo projektų „Nugalėti blogį gerumu“ finansavimui. Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ taip pat teikė paraišką savo projektui „Šiandien ruošiuos rytojui“ finansuoti. Kadangi projektas buvo įvertintas teigiamai ir jo įgyvendinimui buvo skirtos lėšos, nuo rugsėjo mėnesio amatų mokyklos moksleiviai intensyviai dalyvauja projekto veiklose.
Projekto „Šiandien ruošiuos rytojui“ pagrindinis tikslas – formuoti jaunimo iš socialinės rizikos šeimų teigiamą požiūrį į šeimą ir tėvystę bei padėti suvokti pasiruošimo jiems svarbą, motyvuoti jaunimą prisiimti atsakomybę už savo šeimyninę ir profesinę ateitį, padėti suprasti jaunimui jų socialinę atsakomybę.
Pagrindiniai projekto dalyviai – paaugliai ir jaunuoliai, augantys rizikos grupei priskiriamose šeimose. Savo šeimose jie neturi galimybės mokytis atsakingo šeimyninio ir apskritai socialinio gyvenimo įgūdžių. Daugumos jaunuolių šeimos nepatenkina jų emocinių poreikių ir šią dėmesio stoką bandoma kompensuoti ankstyvais lytiniais santykiais, kurių dažna pasekmė – nepageidaujamas nėštumas ir socialiniai nestabilios šeimos kūrimas. Vaikai neturi pavyzdžio, kuris motyvuotų ruoštis šeiminiam gyvenimui ir mokytojų prisiimti atsakomybę už save ir kitus.
Kad būtų pasiekti išsikelti projekto tikslai ir pradėtos spręsti pagrindinės jaunuolių tarpe esančios problemos, į projektą „Šiandien ruošiuosi rytojui“ buvo kviečiami didelę patirtį turintys ir su jaunimu dirbantys lektoriai, organizuojamos įvairių pobūdžių, jaunuoliams priimtinos veiklos. Su jaunuoliais susitiko konsultantas Arturo Soto, pasidalinęs mintimis apie pastangas gyventi sąžiningai, lektorius iš „Šeimų universiteto“ Evaldas Lasys, atskirai kalbėjęsis su vaikinais ir merginomis apie lytinį švietimą, žmogaus savivartę ir orumą, Vilniaus saleziečių bendruomenės nariai. Moksleiviai vieną projekto dieną taip pat vyko į susitikimą Vilniuje su verslininku Nicolu Ortiz, kuris jaunuolius įkvėpė būti darbščiais, atkakliais ir nebijoti išsiskirti. Kiekvieno susitikimo metu lektoriai kartu su dalyviais užsiėmė ir neformalia veikla, buvo žaidžiamas stalo tenisas, futbolas – taip buvo siekiama artimesnio kontakto ir pasitikėjimo tarp lektorių ir ir dalyvių.
Amatų mokykla projektą „Šiandien ruošiuosi rytojui“ vykdė kartu su partneriais, VšĮ „Šv. Jono vaikai“, tad projekto rezultatai pasiekė iki 60 jaunuolių.
Dėkojame Jaunimo reikalų departamentui už suteiktą galimybę keturis mėnesius aktyviai vykdyti veiklas, kurių metu jaunuoliai įgavo daugiau pasitikėjimo, žinių ir įgūdžių kasdieniniam gyvenimui. Amatų mokyklos bendruomenė, matydama teigiamus pokyčius, ir toliau savo resursais užsiims jaunuolių lytiškumo, socialinės atsakomybės ugdymu bei integravimui į visuomenę.