Tikras dailidė supranta, kad mediena yra pagrindinė jo darbo medžiaga, ir jaučia atsakomybę už tai, jog miškai būtų atsodinami. Štai kodėl mūsų mokyklos mokiniai kartu su specialybės mokytoju šiemet dalyvavo miško kirtavietės atsodinimo talkoje. Buvo išsodinti 4000 pušų ir eglių sodinukų vieno hektaro miško plote.

Didžiuojamės savo mokinių iniciatyva ir dėkojame Rūdiškių girininkijai, kuri pasirūpino medelių sodinukais ir po sodinimo darbų pakvietė visus gardžių pietų. Mūsų mokiniai džiaugėsi dirbdami kartu su girininku Jonu Aliukoniu, kuris pasidalino žiniomis apie teisingą medžių atsodinimą.

Dalinamės šaunios iniciatyvos įgyvendinimo akimirkomis: