Projekto nr. 2015-1-LT01-KA102-013196

Amatų mokykla “Sodžiaus meistrai” įgyvendina projektą “Dailidės specialybės praktinio mokymo kokybės gerinimas ir pritaikymas tarptautinei darbo rinkai”. Tikimasi, jog projekto įgyvendinimas mokyklai suteiks galimybę vystyti bendradarbiavimą su asociacija “Les Ateliers des Forges”, įsikūrusia Prancūzijoje. Tokia veikla plės mokyklos akiratį naudingą mokant ir rengiant jaunuolius šiuolaikinei darbo rinkai. Būtent darbo rinkos poreikiai, nuolatinio tobulėjimo bei tarptautiškumo užtikrinimo tendencijos skatina siekti personalo kompetencijų tobulinimo, mokymo turinio, metodikos atnaujinimo.

Pabrėžtina tai, jog mokiniams, besimokantiems amato, yra naudinga praktiką atlikti ne tik Lietuvoje, tačiau ir užsienio šalyse. Tokiu būdu jaunuolis ne tik gilina savo profesines žinias, tačiau plečia savo akiratį, lavina bendradarbiavimo su skirtingais žmonėmis įgūdžius, padidina savo motyvaciją mokymuisi.

Pagal šį įgyvendinamą projektą yra numatytos šios veiklos: besimokančiųjų praktika profesinio mokymo centruose ir personalo praktika/darbo stebėjimas profesijos mokytojams. Šio projekto metu dalyvaus 22 dalyviai: 20 mokinių ir 2 specialybės mokytojai.

Pagrindiniai tikslai, kuriuos išsikėlėme įgyvendindami projektą, yra:

1) ugdyti dailidžių specialybės mokinių profesines kompetencijas atliekant praktiką Prancūzijoje;

2) plėsti jaunuolių kultūrinį, socialinį akiratį bei gebėjimą dirbti tarptautinėje komandoje;

3) motyvuoti jaunuolius mokytis ir stiprinti užsienio kalbos įgūdžius;

4) skatinti dailidžių specialybės mokytojo kvalifikacijos kėlimą Prancūzijoje;

5) atnaujinti dailidžių specialybės mokymo programos turinį, remiantis prancūzų patirtimi.

Pirmoji grupė, dalyvaujanti projekte, išvyko kovo 26 d. Dalinamės akimirkomis iš praktikos vietos, kur šiuo metu dalyviai siekdami pasiekti užsibrėžtų projekto tikslų restauruoja Burgundijos regionui būdingos stilistikos pastatą. Laisvu metu sudaryta kultūrinė programa, kurios tikslas susipažinti su Burgundijos regionui būdinga architektūra, Prancūzijos kultūra, nacionalinėmis vertybėmis.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, “ERASMUS+” programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.