Mokyklos komandai šis projektas buvo nuostabi patirtis ir kartu didžiulis iššūkis, nes tai buvo pirmasis Erasmus + programos finansuojamas projektas po ilgo laiko tarpo, kuomet mokykla nebuvo teikusi paraiškų mobilumo projektams. Dabar, projektui besibaigiant, girdėdami projekto dalyvių atsiliepimus ir įspūdžius, nuoširdžiai dėkojame Švietimo mainų paramos fondui, kuris paskatino ir padrąsino mūsų mokyklą rašyti projektą ir teikti paraišką.

Mokydami būsimus meistrus mokykloje remiamės pameistrystės mokymo metodika, kuomet mokiniai mokosi iš tikrų amato meistrų ir apie 70 procentų viso mokymo sudaro praktiniai užsiėmimai mokykloje ir verslo įmonėse pagal pasirinktą specialybę. Ši mokymo metodika leidžia parengti mokinius realiai darbo rinkai, padeda lengviau įsidarbinti.

Projekto “Dailidės specialybės praktinio mokymo kokybės gerinimas ir pritaikymas tarptautinei darbo rinkai” (projekto nr. 2015-1-LT01-KA102-013196) tikslas buvo suteikti galimybę dailidės specialybę dėstančių mokytojams ir  besimokantiems mokiniams atlikti tarptautinę specialybės praktiką užsienyje.

Pagal projektą įvyko šios veiklos: besimokančiųjų praktika profesinio mokymo centruose ir personalo praktika/darbo stebėjimas profesijos mokytojams. Šiais metais mobilumo praktikai Prancūzijoje išvyko dvi grupės: pirmoji grupė (10 mokinių ir 1 specialybės mokytojas) kovo 26d. – balandžio 10d. ir antroji grupė (10 mokinių ir 1 specialybės mokytojas) gegužės 9d. – gegužės 24d.

Pagrindiniai tikslai, kuriuos išsikėlėme įgyvendindami projektą, yra:

  1. ugdyti dailidžių specialybės mokinių profesines kompetencijas atliekant praktiką Prancūzijoje;
  2. plėsti jaunuolių kultūrinį, socialinį akiratį bei gebėjimą dirbti tarptautinėje komandoje;
  3. motyvuoti jaunuolius mokytis ir stiprinti užsienio kalbos įgūdžius;
  4. skatinti dailidžių specialybės mokytojo kvalifikacijos kėlimą Prancūzijoje;
  5. atnaujinti dailidžių specialybės mokymo programos turinį, remiantis prancūzų patirtimi.

Projektas buvo įgyvendinamas asociacijoje „Les Ateliers des forges“, Perreuil mieste, Prancūzijoje. Mobilumo metu  praktika buvo atliekama rekonstruojant seną burgundijos regionui būdingą pastatą. Mokiniai džiaugėsi tuo, kad galėjo dirbti su realiu objektu, prisiimti atsakomybę už jiems paskirtas užduotis ir pagilinti žinias, kurios leis lengviau surasti darbą po mokyklos baigimo. Specialybės mokytojams buvo naudinga bendradarbiauti su asociacijos architektu Benoît Dargent, kuris pasidalino savo gerąja patirtimi mokant jaunus žmones statybos, pastatų renovacijos.

Džiaugiamės, kad šios mobilumo veiklos suteikė mokiniams motyvacijos gilintis į savo pasirinktą specialybę, labiau pasitikėti savimi ir savo įgūdžiais, o mokytojus siekti tobulinti savo darbo metodikas Lietuvoje, toliau sėkmingai motyvuoti jaunuolius mokytis ir atrasti savo pašaukimą specialybėje.„Tai neįkainojama patirtis, originali tuo, kad projekte susitinka dviejų skirtingų kultūrų žmonės, ir kiekvienas gali išsinešti jam reikalingų bei naudingų žinių, įgūdžių bei kompetencijų“ – dalinosi savo įspūdžiais architektas Benoît Dargent.

VšĮ Amatų mokyklos direktorė Dalia Beigienė pasakojo: „Mūsų mokyklos mokiniams bei mokytojams šis mobilumo projektas buvo atvira galimybė pažinti, atrasti, suvokti ir mokytis. Kiekvienam jaunuoliui mobilumo praktikos objektas suteikė galimybę jausti atsakomybę už kokybišką projekto įgyvendinimą, todėl kiekvienas iš jų labai stengėsi pagal savo gebėjimus. Džiugina projekto rezultatai, kuomet iš tikrųjų matome, kad kiekvienas projekto dalyvis labiau atsiskleidė, pradėjo pasitikėti savimi ir savo gebėjimais, kad kiekvienas iš jų paaugo ir pagilino savo praktinius įgūdžius profesinėje srityje.“

Mobilumo metu projekto dalyviams buvo asociacijos sudaryta kultūrinė programa, kurios vienas iš tikslų buvo pažinti būdingą Burgundijos regionui architektūros stilistiką, todėl buvo aplankytos skirtingos pilys, šventovės skirtinguose miestuose: Perreuil, Vezlė, Kliuni, Tournus, Chapaize Burgundijos regione. Projekto dalyviams buvo suteikta galimybė aplankyti Paryžių. Miesto architektūra, Eifelio bokštas, Triumfo arka paliko neišdildomus įspūdžius ypatingai mokiniams, nes dauguma jų nebuvo Prancūzijoje, kai kurie iš jų pirmą kartą skrido lėktuvu: „Net nesitikėjau, kad Eifelio bokštas toks neapsakomai didelis, buvau jį matęs tik nuotraukuose, paveiklėsliuose, buvo įspūdinga jį matyti tokį didingą realybėje“ – dalinosi savo patirtimi projekto dalyvis mokinys Ričardas.

Matydami projekto dalyvių džiugesį, išaugusį pasitikėjimą savimi ir pasididžiavimą nuveiktomis praktikos užduotimis mobilumo metu, projekto darbo grupė tiki, kad šio projekto rezultatai teigiamai paveikė projekto dalyvius ir prisidėjo ne tik prie mokyklos gerbūvio kūrimo, bet ir Lietuvos, kadangi jaunuoliai, baigę mokyklą, galės įsilieti į darbo rinką ir pritaikyti savo įgūdžius bei žinias atlikdami naujas užduotis darbinėje veikloje.

Šis projektas buvo finansuojamas remiant Europos Komisijai, “ERASMUS+” programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.