Šiuo metu vykdomas papildomas priėmimas į neužpildytas pirminio profesinio mokymo programų vietas iki 2019 m. spalio 1d. Mūsų mokykloje yra dar laisvų vietų į šias modulines profesinio mokymo programas:

  • Staliaus–dailidės modulinė profesinio mokymo programa (P31073204) – 2 laisvos valstybės finansuojamos vietos;
  • Virėjo modulinė profesinio mokymo programa (P21101303) – 6 laisvos valsybės finansuojamos vietos.

Priėmimas į neužpildytas pirminio profesinio mokymo programų vietas vyksta asmenims, einamaisiais metais baigusiems I, II, IV gimnazijos klasių ugdymo programos kursą arba socialinių įgūdžių programą.

Valstybės finansuojama vieta: į valstybės finansuojamą vietą gali pretenduoti tie asmenys, kurie yra neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą arba įgiję vidurinį išsilavinimą;

Valstybės nefinansuojama vieta: į valstybės nefinansuojamą vietą gali pretenduoti tie asmenys, kurie yra įgiję aukštąjį išsilavinimą/profesinę kvalifikaciją. Mokantis valstybės nefinansuojamoje vietoje, mokestis už mokslus yra 600 Eur už visą mokymo programą.

SVARBU: Patekę, tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą vietą, visi mokiniai turi susimokėti už mokymo priemones ir žaliavas, Viešosios įstaigos Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ visuotinio dalininkų susirinkimo 2017-05-31 Nr. 17/02 sprendimu, nustatytą 250 Eur (du šimtai penkiasdešimt eurų) mokestį už vienerius mokslo metus (25 eur/mėn.)

Jei kiltų klausimų, visuomet kviečiame su mumis susisiekti: