Kiekvienas jaunas žmogus turi savų siekių, nori tobulėti, būti savarankiškas, įgyti darbinės patirties, kad gebėtų profesionaliai dirbti iškart po mokslų baigimo. Juk to tikisi ir būsimi darbdaviai… Gera naujiena ta, kad visa tai tikrai įmanoma suderinti!
Mūsų mokykloje taikomas pameistrystės mokymo metodas suteikia galimybę pasiekti minėtus tikslus. Pagal šią metodiką kiekvieną mėnesį jaunuoliai dvi savaites gilinasi į pasirinkto amato teorinius ir praktinius aspektus mokykloje, kitas dvi – atlieka praktiką įmonėje pagal pasirinktą profesinę sritį. Mokykloje mokome tik specialybės dalykų, o norintiems įgyti vidurinį išsilavinimą, sudarome galimybes mokytis nuotoliniu būdu.
Mokykloje mokantis teorijos daug dėmesio skiriama įgytų žinių praktiniam pritaikymui, todėl mokykla turi įrengtas dirbtuves, kuriose mokiniai mokosi praktinių pasirinktos specialybės aspektų. Nuo pirmųjų mokymosi dienų mokiniai, įgyję pagrindinių teorinių žinių, toliau atlieka įvairias praktines užduotis ir kuria nuostabius produktus, daiktus. Dalinamės mokinių pasiekimais praktinių mokymų metu.