Mūsų mokykla tapo Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo (EAPN Lietuva) nare! Ši asociacija vienija daugiau nei 50 nacionalinių ir regioninių nevyriausybinių organizacijų, kovojančių su skurdu ir socialine atskirtimi Lietuvoje.

Mūsų mokyklos tikslas visuomet buvo ir iki šiol išlieka – suteikti galimybę kiekvienam norinčiajam mokytis profesinių žinių bei įgūdžių nepriklausomai nuo jo turimo išsilavinimo ar socialinės padėties. Ir kiek mums leidžia galimybės, palaikyti kiekvieno mokinio sėkmingą įsiliejimą į darbo rinką!

Tad nuoširdžiai tikime, jog tapus EAPN Lietuva tinklo nariais turėsime daugiau galimybių dalintis gerąja patirtimi bei prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo.

Daugiau apie Nacionalinį skurdo mažinimo organizacijų tinklą galite sužinoti: https://www.smtinklas.lt/