Šiuo metu vykdomas papildomas priėmimas į neužpildytas pirminio profesinio mokymo programų vietas iki 2019 m. spalio 1d. Mūsų mokykloje yra dar laisvų vietų į šias modulines profesinio mokymo programas:

  • Staliaus–dailidės modulinė profesinio mokymo programa (P31073204) – 2 laisvos valstybės finansuojamos vietos;
  • Virėjo modulinė profesinio mokymo programa (P21101303) – 6 laisvos valsybės finansuojamos vietos.

Priėmimas į neužpildytas pirminio profesinio mokymo programų vietas vyksta asmenims, einamaisiais metais baigusiems I, II, IV gimnazijos klasių ugdymo programos kursą arba socialinių įgūdžių programą.

 

Šiais metais mūsų mokykloje dar vyks papildomas (žiemos) priėmimas, prašymų mokytis registravimas LAMA BPO sistemoje vyks nuo 2019 m. lapkričio 11 d. – gruodžio 11d.

Informaciją apie 2019 m. priėmimo datas galite rasti paspaudę šią nuorodą: 2019 m. priėmimo datos

Paraiškas galite pateikti per priėmimo į profesinio mokymo įstaigas informacinę sistemą: 2019 m. priėmimas, paraiškų pildymas

Dalinamės parengta video medžiaga, kuri suteikia reikiamą informaciją siekiant teisingai užpildyti prašymus LAMA bpo sistemoje: video medžiaga.

Jei norite mokytis mūsų mokykloje:

Nuo š.m. lapkričio 11d. vykdysime priėmimą į šias programas:

 

Dėl profesinio mokymo programų, skirtų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, prašome kreiptis tel.: 8 682 42507

Valstybės finansuojama vieta: į valstybės finansuojamą vietą gali pretenduoti tie asmenys, kurie yra neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą arba įgiję vidurinį išsilavinimą;

Valstybės nefinansuojama vieta: į valstybės nefinansuojamą vietą gali pretenduoti tie asmenys, kurie yra įgiję aukštąjį išsilavinimą/profesinę kvalifikaciją. Mokantis valstybės nefinansuojamoje vietoje, mokestis už mokslus yra 600 Eur už visą mokymo programą.

SVARBU: Patekę, tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą vietą, visi mokiniai turi susimokėti už mokymo priemones ir žaliavas, Viešosios įstaigos Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ visuotinio dalininkų susirinkimo 2017-05-31 Nr. 17/02 sprendimu, nustatytą 250 Eur (du šimtai penkiasdešimt eurų) mokestį už vienerius mokslo metus (25 eur/mėn.)

Jei kiltų klausimų, visuomet kviečiame su mumis susisiekti: