Dailidės modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dailidei parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti bendrąsias medienos apdirbimo ir statybos objekte veiklas, apdirbti medieną ir gaminti medinius gaminius, apdirbti medieną rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais, apdirbti medieną staklėmis, įrenginiais, montuoti ir remontuoti medines konstrukcijas, apdailinti statinio konstrukcijas medienos gaminiais.

Valstybinis kodas Mokymo programos pavadinimas Tipas Būtinas minimalus išsilavinimas Mokymosi trukmė Kreditai Kvalifikacijos lygis pagal LTKS Priėmimas prasidės Mokymo programos aprašas
T32073211Dailidės modulinė profesinio mokymo programaTęstinio profesinio mokymo programa, skirta baigusiems pirminį profesinį ar aukštesnį išsilavinimąPagrindinis išsilavinimas1 metai50III lygisnuo 2021-06-01www.kpmpc.lt

Praktinė informacija

Mokymosi forma dieninė. Priimami mokytis jaunuoliai nuo 16 metų. Mes taikome išskirtinę ugdymo metodiką perimtą iš partnerių Prancūzijoje. Ši metodika padeda išugdyti profesijai reikalingus darbinius įgūdžius ir suteikia realios amato patirties. Pagal šią metodiką kiekvieną mėnesį jaunuoliai dvi savaites gilinasi į pasirinkto amato teorinius ir praktinius aspektus mokykloje, kitas dvi – atlieka praktiką įmonėje pagal pasirinktą profesinę sritį.

Mokymosi kaina

Valstybės finansuojama vieta: į valstybės finansuojamą pirminio profesinio mokymo programos vietą gali pretenduoti tie asmenys, kurie yra neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą arba įgiję vidurinį išsilavinimą; į valstybės finansuojamą tęstinio profesinio mokymo programos vietą gali pretenduoti asmenys jau turintys pirmąją kvalifikaciją ar įgiję aukštesnį išsilavinimą.

Valstybės nefinansuojama vieta: mokantis valstybės nefinansuojamoje vietoje, mokestis už mokslus yra 675 Eur už vienerius mokslo metus.

SVARBU: Patekę, tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą vietą, visi mokiniai turi susimokėti už asmenines darbo priemones ir žaliavas, Viešosios įstaigos Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ visuotinio dalininkų susirinkimo 2017-05-31 Nr. 17/02 sprendimu, nustatytą fiksuotą 250 Eur mokestį už vienerius mokslo metus (šis mokestis yra fiksuotas ir nepriklauso nuo mokinio lankomumo). Mokestį galima mokėti dalimis.

Mokymo planas:

Sudarant dailidės mokymo programą, buvo remtasi Prancūzijos amatų mokyklų dailidžių mokymo programomis, taip pat profesinio mokymo asociacijos „Les Compagnons du Devoir et de Tour de France“, naujausia mūsų šalies ir kitų valstybių mokinių rengimo metodika bei patirtimi. Mokymo metu taikomi tiek tradiciniai, tiek naujausi, pažangiausi Europos darbo metodai bei technologijos.

Kilo klausimų, rašykite Noriu mokytis

Įsidarbinimo galimybės:

Amatų mokykloje „Sodžiaus meistrai“ įgijus dailidės specialybę, galima dirbti tiek mažose, tiek didelėse Lietuvos bei užsienio įmonėse arba steigti savo įmonę. Įgytą kvalifikaciją galima tobulinti savarankiškai ar stažuotėse, kurias padeda rasti ir mokykla.