Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam duonos ir pyrago gaminių kepėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus bei žaliavas ir jas paruošti duonos ir pyrago gaminimui, gaminti nesudėtingos technologijos duonos ir pyrago gaminius.

2021 metais nauja mokymosi grupė Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinei profesinio mokymo programai nebus renkama.

Valstybinis kodas Mokymo programos pavadinimas Tipas Būtinas minimalus išsilavinimas Mokymosi trukmė Kreditai Kvalifikacijos lygis pagal LTKS Priėmimas prasidės Mokymo programos aprašas
P21101312 Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa Pirminio profesinio mokymo programa Pradinis išsilavinimas 1 metai 45 II lygis nuo 2022 www.kpmpc.lt

Praktinė informacija

Mokymosi forma dieninė. Priimami mokytis jaunuoliai nuo 16 metų. Mes taikome išskirtinę ugdymo metodiką perimtą iš partnerių Prancūzijoje. Ši metodika padeda išugdyti profesijai reikalingus darbinius įgūdžius ir suteikia realios amato patirties. Pagal šią metodiką kiekvieną mėnesį jaunuoliai dvi savaites gilinasi į pasirinkto amato teorinius ir praktinius aspektus mokykloje, kitas dvi – atlieka praktiką įmonėje pagal pasirinktą profesinę sritį.

Mokymosi kaina

Valstybės finansuojama vieta: į valstybės finansuojamą priminio profesinio mokymo programos vietą gali pretenduoti tie asmenys, kurie yra neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą arba įgiję vidurinį išsilavinimą; į valstybės finansuojamą tęstinio profesinio mokymo programos vietą gali pretenduoti asmenys jau turintys pirmąją kvalifikaciją ar įgiję aukštesnį išsilavinimą.

Valstybės nefinansuojama vieta: mokantis valstybės nefinansuojamoje vietoje, mokestis už mokslus yra 300 Eur už vienerius mokslo metus.

SVARBU: Patekę, tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą vietą, visi mokiniai turi susimokėti už mokymo priemones ir žaliavas, Viešosios įstaigos Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ visuotinio dalininkų susirinkimo 2017-05-31 Nr. 17/02 sprendimu, nustatytą fiksuotą 250 Eur mokestį už vienerius mokslo metus (šis mokestis yra fiksuotas ir nepriklauso nuo mokinio lankomumo). Mokestį galima mokėti dalimis.

Mokymo planas:

Mokoma dirbti pagal naujausias gamybos technologijas, naudojant šiuolaikiškas konditerines žaliavas ir įrengimus. Sudarant programą buvo remtasi Prancūzijos amatų mokyklų konditerių mokymo programa, naujausia mūsų šalies ir kitų valstybių mokinių rengimo metodika bei patirtimi.

Kilo klausimų, rašykite Noriu mokytis

Įsidarbinimo galimybės:

Amatų mokykloje „Sodžiaus meistrai“ įgijus konditerio specialybę, galima dirbti tiek mažose, tiek didelėse Lietuvos bei užsienio įmonėse, kepyklose, kavinėse, restoranuose ar kitose maitinimo įstaigose, taip pat steigti savo įmonę. Įgytą kvalifikaciją galima tobulinti savarankiškai ar stažuotėse, kurias padeda rasti ir mokykla.