Pagrindinis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas 2020 metais prasideda nuo gegužės 20 d. Prašymų priimti mokytis į profesinio mokymo įstaigas registravimas ir pageidavimų (iki 3) pateikimas sistemoje vyks nuo 2020 m. gegužės 20 d. iki rugpjūčio 7 d.

Priėmimo datos Priėmimo žingsniai Prašymo teikimas D.U.K
Nuoroda Nuoroda Nuoroda Nuoroda

Kvietimai mokytis asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ar jo neturintiems, bus paskelbti rugpjūčio 10 d., vidurinį išsilavinimą turintys asmenys kvietimus gaus rugpjūčio 14 d. Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 12 d. – rugpjūčio 17 d., o nuo rugpjūčio 15 d. iki rugpjūčio 26 d. registruotis ir teikti prašymus galės norintieji dalyvauti papildomame priėmime.

Prasidėjus naujiems mokslo metams, nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 20 d., laisvos valstybės finansuojamos ar nefinansuojamos vietos bus nuosekliai pildomos: profesinio mokymo įstaiga turės galimybę priimti naujų mokinių, kurie mokymo sutartis galės sudaryti kiekvieną šio laikotarpio pirmadienį.

Teikti prašymą mokytis mūsų mokykloje galima į šias specialybes:

Valstybinis kodas Mokymo programos pavadinimas Tipas Būtinas minimalus išsilavinimas Mokymosi trukmė Kreditai Kvalifikacijos lygis pagal LTKS Priėmimas prasidės Mokymo programos aprašas
P32073210 Staliaus–dailidės modulinė profesinio mokymo programa Pirminio profesinio mokymo programa Pagrindinis išsilavinimas 2 metai 110 III lygis nuo 2020-05-20 Nuoroda
T32073211 Dailidės modulinė profesinio mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo programa,  skirta baigusiems pirminį profesinį ar aukštesnį išsilavinimą Pagrindinis išsilavinimas 1 metai 50 III lygis nuo 2020-05-20 Nuoroda
P21101310 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa Pirminio profesinio mokymo programa Pradinis išsilavinimas 1 metai 60 II lygis nuo 2020-05-20 Nuoroda
T32101302 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo programa,  skirta baigusiems pirminį profesinį ar aukštesnį išsilavinimą Pagrindinis išsilavinimas 1 metai 50 III lygis nuo 2020-05-20 Nuoroda
P21101312 Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa Pirminio profesinio mokymo programa Pradinis išsilavinimas 1 metai 45 II lygis nuo 2020-05-20 Nuoroda
M44081103 Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa Pirminio profesinio mokymo programa Vidurinis išsilavinimas 2 metai 110 IV lygis nuo 2020-05-20 Nuoroda
T43081101 Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo programa,  skirta baigusiems pirminį profesinį ar aukštesnį išsilavinimą Vidurinis išsilavinimas 2 metai 90 IV lygis nuo 2020-05-20 Nuoroda

Pirminis profesinis mokymas yra skirtas:

  • Pirmajai kvalifikacijai įgyti.
  • Įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.
  • Neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo.
  • Kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Tęstinio profesinis mokymas yra skirtas:

  • Ne pirmajai kvalifikacijai įgyti.
  • Tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją.
  • Baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (ar) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija.
  • Turinčiam aukštojo mokslo išsilavinimą.

Patekę, tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą vietą, visi mokiniai turi susimokėti už mokymo priemones ir žaliavas, Viešosios įstaigos Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ visuotinio dalininkų susirinkimo 2017-05-31 Nr. 17/02 sprendimu, nustatytą 250 Eur (du šimtai penkiasdešimt eurų) mokestį už vienerius mokslo metus (25 eur/mėn.)

Jei kiltų klausimų, visuomet kviečiame su mumis susisiekti: