Įgyvendinti projektai:

“Dailidės specialybės praktinio mokymo kokybės gerinimas ir pritaikymas tarptautinei darbo rinkai”

Projekto nr. 2015-1-LT01-KA102-013196

Projekto trukmė: 2015-06-01 iki 2017-06-01

Amatų mokykla “Sodžiaus meistrai” įgyvendino projektą “Dailidės specialybės praktinio mokymo kokybės gerinimas ir pritaikymas tarptautinei darbo rinkai”. Projekto įgyvendinimas mokyklai suteikė galimybę vystyti bendradarbiavimą su Prancūzijos amatų asociacija “Les Ateliers des Forges”. Tokia veikla praplėtė mokyklos akiratį naudingą mokant ir rengiant jaunuolius šiuolaikinei darbo rinkai. Būtent darbo rinkos poreikiai, nuolatinio tobulėjimo bei tarptautiškumo užtikrinimo tendencijos skatina siekti personalo kompetencijų tobulinimo, mokymo turinio, metodikos atnaujinimo.

Visas naujienas, susijusias su šiuo projektu, galite sužinoti paspaudę šią nuorodą: ERASMUS+

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, “ERASMUS+” programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

“VšĮ Amatų mokyklos “Sodžiaus meistrai” mokymo bazės atnaujinimas ir plėtra”

(projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-016)

Projektas vykdomas ir finansuojamas ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto “Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra” VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę “Profesinio mokymo infrastruktūros veikla”.

Įgyvendinant projektą buvo atlikti tokie darbai ir įsigytos prekės:

  • medžio darbų praktinio mokymo centro remontas;
  • medžio darbų praktinio mokymo įranga ir įrankiai;
  • konditerijos ir virėjų praktinio mokymo įranga;
  • kompiuterinė technika.

“Dirbtuvių pastato, unikalus numeris 7999-3002-0032, rekonstrukcija ir pritaikymas tradicinių amatų plėtrai”.

Projektas vykdomas pagal Vietos plėtros 2009-2014 m. strategijos I prioriteto “Patrauklios veikti kaimo bendruomenės aplinkos kūrimas ir tradicinių amatų išsaugojimas” ir II prioriteto “Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir sukūrimas” priemonę “Kaimo atnaujinimas ir plėtra” (LEADER METODU).