Tvarus želdinimas – Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojui parengti, kuris gebėtų kurti individualų verslą, dirbti želdynų įveisimo, įrengimo ir priežiūros bei aplinkotvarkos įmonėse.

Valstybinis kodas Mokymo programos pavadinimas Tipas Būtinas minimalus išsilavinimas Mokymosi trukmė Kreditai Kvalifikacijos lygis pagal LTKS Priėmimas prasidės Mokymo programos aprašas
T43081101 Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo programa,  skirta baigusiems pirminį profesinį ar aukštesnį išsilavinimą Vidurinis išsilavinimas 2 metai 90 IV lygis nuo 2022-06-01 www.kpmpc.lt

Praktinė informacija

Mokymosi forma dieninė. Mokymosi grafikas su kiekviena grupe individualiai derinamas pagal mokinių galimybes. Teorinis mokymasis vyksta nuotoliniu būdu, praktinis mokymas organizuojamas 1 savaitę per mėnesį mokykloje arba mokomosiose išvykose. Taip pat pagal pasirinktą profesinę sritį mokiniai atlieka praktiką įmonėse.

Mokymosi kaina

Valstybės finansuojama vieta: į valstybės finansuojamą pirminio profesinio mokymo programos vietą gali pretenduoti tie asmenys, kurie yra įgiję vidurinį išsilavinimą; į valstybės finansuojamą tęstinio profesinio mokymo programos vietą gali pretenduoti asmenys jau turintys pirmąją kvalifikaciją ar įgiję aukštesnį išsilavinimą;

Valstybės nefinansuojama vieta: mokantis valstybės nefinansuojamoje vietoje, mokestis už mokslus yra 675 Eur už vienerius mokslo metus.

SVARBU: Patekę, tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą vietą, visi mokiniai turi susimokėti už asmenines darbo priemones ir žaliavas, Viešosios įstaigos Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ visuotinio dalininkų susirinkimo 2017-05-31 Nr. 17/02 sprendimu, nustatytą fiksuotą 250 Eur mokestį už vienerius mokslo metus (šis mokestis yra fiksuotas ir nepriklauso nuo mokinio lankomumo). Mokestį galima mokėti dalimis.

Kilo klausimų, rašykite Noriu mokytis

Įsidarbinimo galimybės:

Amatų mokykloje „Sodžiaus meistrai“ įgijus dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo specialybę, galima dirbti tiek mažose, tiek didelėse apželdinimo įmonėse Lietuvoje bei užsienyje, taip pat parkuose arba steigti savo įmonę. Įgytą kvalifikaciją galima tobulinti savarankiškai ar stažuotėse, kurias padeda rasti ir mokykla.