Tvarus želdinimas – Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojui parengti, kuris gebėtų kurti individualų verslą, dirbti želdynų įveisimo, įrengimo ir priežiūros bei aplinkotvarkos įmonėse.

Valstybinis kodas Mokymo programos pavadinimas Tipas Būtinas minimalus išsilavinimas Mokymosi trukmė Kreditai Kvalifikacijos lygis pagal LTKS Priėmimas prasidės Mokymo programos aprašas
M44081103 Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa Pirminio profesinio mokymo programa Vidurinis išsilavinimas 2 metai 110 IV lygis nuo 2021-06-01 www.kpmpc.lt
T43081101 Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo programa,  skirta baigusiems pirminį profesinį ar aukštesnį išsilavinimą Vidurinis išsilavinimas 2 metai 90 IV lygis nuo 2021-06-01 www.kpmpc.lt

Praktinė informacija

Mokymosi forma dieninė. Mes taikome išskirtinę ugdymo metodiką perimtą iš partnerių Prancūzijoje. Ši metodika padeda išugdyti profesijai reikalingus darbinius įgūdžius ir suteikia realios amato patirties. Pagal šią metodiką kiekvieną mėnesį jaunuoliai dvi savaites gilinasi į pasirinkto amato teorinius ir praktinius aspektus mokykloje, kitas dvi – atlieka praktiką įmonėje pagal pasirinktą profesinę sritį.

Mokymosi kaina

Valstybės finansuojama vieta: į valstybės finansuojamą pirminio profesinio mokymo programos vietą gali pretenduoti tie asmenys, kurie yra įgiję vidurinį išsilavinimą; į valstybės finansuojamą tęstinio profesinio mokymo programos vietą gali pretenduoti asmenys jau turintys pirmąją kvalifikaciją ar įgiję aukštesnį išsilavinimą;

Valstybės nefinansuojama vieta: mokantis valstybės nefinansuojamoje vietoje, mokestis už mokslus yra 675 Eur už vienerius mokslo metus.

SVARBU: Patekę, tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą vietą, visi mokiniai turi susimokėti už asmenines darbo priemones ir žaliavas, Viešosios įstaigos Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ visuotinio dalininkų susirinkimo 2017-05-31 Nr. 17/02 sprendimu, nustatytą fiksuotą 250 Eur mokestį už vienerius mokslo metus (šis mokestis yra fiksuotas ir nepriklauso nuo mokinio lankomumo). Mokestį galima mokėti dalimis.

Mokantis “Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos” kartu galima įgyti ir arboristo specializaciją. Daugiau informacijos apie arboristo specializaciją galite rasti paspaudę nuorodą “Arboristas”.

Kilo klausimų, rašykite Noriu mokytis

Įsidarbinimo galimybės:

Amatų mokykloje „Sodžiaus meistrai“ įgijus dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo specialybę, galima dirbti tiek mažose, tiek didelėse apželdinimo įmonėse Lietuvoje bei užsienyje, taip pat parkuose arba steigti savo įmonę. Įgytą kvalifikaciją galima tobulinti savarankiškai ar stažuotėse, kurias padeda rasti ir mokykla.