Direktorė Dalia Beigienė tel.: 8 682 42507, el. p.: dalia@sodziausmeistrai.lt

Direktorės pavaduotoja Oksana Jarašienė, el.p.: oksana@sodziausmeistrai.lt

Projektų vadovė Gintarė Skuodytė el. p.: projektai@sodziausmeistrai.lt

Vyr. finansininkė Ingrida Končienė, el.p.: finansai@sodziausmeistrai.lt