Išorinio vertinimo ataskaitos:

VšĮ amatų mokyklos “Sodžiaus meistrai” veiklos išorinio vertinimo ataskaita – 2022 metų

Finansinės ir veiklos ataskaitos:

VšĮ amatų mokykla “Sodžiaus meistrai” – 2022 metų

VšĮ amatų mokykla “Sodžiaus meistrai” – 2021 metų

VšĮ amatų mokykla “Sodžiaus meistrai” – 2020 metų

Viešieji pirkimai:

Nuo 2020 m. spalio mėn. VšĮ Amatų mokykla “Sodžiaus meistrai” buvo išregistruota iš CVP informacinės sistemos.

VšĮ amatų mokyklos Sodžiaus meistrai Paklausimas dėl organizacijos išregistravimo iš CVP IS

CVP IS atsakymas į paklausimą

Nuo 2017 m. liepos 1d. VšĮ Amatų mokyklos “Sodžiaus meistrai” viešuosius pirkimus vykdo vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28d. įsakymu Nr. IS-97.

VšĮ amatų mokykla Sodžiaus meistrai supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (nauja redakcija, 2015)

VšĮ amatų mokykla Sodžiaus meistrai supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (nauja redakcija)

VšĮ amatų mokyklos Sodžiaus meistrai 2013 m. viešųjų pirkimų planas