Finansinės ataskaitos:

VšĮ amatų mokykla “Sodžiaus meistrai” – 2019 metų

VšĮ amatų mokykla “Sodžiaus meistrai” – 2018 metų

VšĮ amatų mokykla “Sodžiaus meistrai” – 2017 metų

VšĮ amatų mokykla “Sodžiaus meistrai” – 2016 metų

VšĮ amatų mokykla “Sodžiaus meistrai” – 2015 metų

Viešieji pirkimai:

Nuo 2017 m. liepos 1d. VšĮ Amatų mokyklos “Sodžiaus meistrai” viešuosius pirkimus vykdo vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28d. įsakymu Nr. IS-97.

VšĮ amatų mokykla Sodžiaus meistrai supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (nauja redakcija, 2015)

VšĮ amatų mokykla Sodžiaus meistrai supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (nauja redakcija)

VšĮ amatų mokyklos Sodžiaus meistrai 2013 m. viešųjų pirkimų planas