Kvalifikacijos egzaminą leidžiama laikyti, jeigu visi mokomieji dalykai įvertinti 4-10 balų ir atlikta pagal programą gamybinė praktika darbdavio įmonėje arba mokyklos praktinio mokymo bazėje.

Kvalifikacijos egzamino teorinę dalį leidžiama laikyti visiems mokiniams, baigusiems teorinę mokymo kurso dalį, o praktinę dalį – visiems mokiniams, baigusiems praktinę mokymo kurso dalį.

Baigiamuosius kvalifikacijos egzaminus vykdo Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Vertinimo komisijoje dalyvauja amatų mokyklos paskiriami profesijos mokytojai ir atitinkamos krypties verslo atstovai, įmonių specialistai.