Kvalifikacijos egzaminą leidžiama laikyti, jeigu visi mokomieji dalykai įvertinti 4-10 balų ir atlikta pagal programą gamybinė praktika darbdavio įmonėje arba mokyklos praktinio mokymo bazėje.

Kvalifikacijos egzamino teorinę dalį leidžiama laikyti visiems mokiniams, baigusiems teorinę mokymo kurso dalį, o praktinę dalį – visiems mokiniams, baigusiems praktinę mokymo kurso dalį.

Profesinio mokymo metodinių komisijų sąrašai čia

Kompetencijų vertinimo tvarkaraščiai čia