Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti, apipavidalinti ir patiekti patiekalus, įvertinti patiekalų kokybę, tvarkyti dokumentaciją. Mūsų mokykla ugdo būsimus virėjus, kurie išmanys lietuviškos virtuvės ypatumus, turės galimybę susipažinti su įvairių pasaulio šalių gaminamais patiekalais, skirtingų šalių virtuvės ypatumais.

Valstybinis kodas Mokymo programos pavadinimas Tipas Būtinas minimalus išsilavinimas Mokymosi trukmė Kreditai Kvalifikacijos lygis pagal LTKS Priėmimas prasidės Mokymo programos aprašas
P21101388 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa Pirminio profesinio mokymo programa,  skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims Nereglamentuojamas 1,5 metų 60 II lygis nuo 2022-06-01 www.kpmpc.lt
P21101310 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa Pirminio profesinio mokymo programa Pradinis išsilavinimas 1 metai 60 II lygis nuo 2022-06-01 www.kpmpc.lt
T32101302 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo programa,  skirta baigusiems pirminį profesinį ar aukštesnį išsilavinimą Pagrindinis išsilavinimas 1 metai 50 III lygis nuo 2022-06-01 www.kpmpc.lt

Praktinė informacija

Mokymosi forma dieninė. Priimami mokytis jaunuoliai nuo 16 metų. Mes taikome išskirtinę ugdymo metodiką perimtą iš partnerių Prancūzijoje. Ši metodika padeda išugdyti profesijai reikalingus darbinius įgūdžius ir suteikia realios amato patirties. Pagal šią metodiką kiekvieną mėnesį jaunuoliai dvi savaites gilinasi į pasirinkto amato teorinius ir praktinius aspektus mokykloje, kitas dvi – atlieka praktiką įmonėje pagal pasirinktą profesinę sritį.

Mokymosi kaina

Valstybės finansuojama vieta: į valstybės finansuojamą pirminio profesinio mokymo programos vietą gali pretenduoti tie asmenys, kurie yra neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą arba įgiję vidurinį išsilavinimą; į valstybės finansuojamą tęstinio profesinio mokymo programos vietą gali pretenduoti asmenys jau turintys pirmąją kvalifikaciją ar įgiję aukštesnį išsilavinimą.

Valstybės nefinansuojama vieta: mokantis valstybės nefinansuojamoje vietoje, mokestis už mokslus yra 650 Eur už vienerius mokslo metus.

SVARBU: Patekę, tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą vietą, visi mokiniai turi susimokėti už asmenines darbo priemones ir žaliavas, Viešosios įstaigos Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ visuotinio dalininkų susirinkimo 2017-05-31 Nr. 17/02 sprendimu, nustatytą fiksuotą 250 Eur mokestį už vienerius mokslo metus (šis mokestis yra fiksuotas ir nepriklauso nuo mokinio lankomumo). Mokestį galima mokėti dalimis.

Mokymo planas:

Sudarant virėjo mokymo programą, remtasi Lietuvos maisto gamybos tradicijomis, Prancūzijos profesinių mokyklų patirtimi, daug dėmesio skirta ne tik tradicinių lietuviškų patiekalų gamybai, bet ir Viduržemio jūros regiono maisto ruošimu, kuris yra labai populiarus ir Lietuvoje.

Kilo klausimų, rašykite Noriu mokytis

Įsidarbinimo galimybės:

Amatų mokykloje „Sodžiaus meistrai“ įgijus virėjo specialybę, galima dirbti tiek mažose, tiek didelėse kavinėse, restoranuose ar kitose maitinimo įstaigose Lietuvoje ir užsienyje, taip pat steigti savo įmonę. Įgytą kvalifikaciją galima tobulinti savarankiškai ar stažuotėse, kurias padeda rasti ir mokykla.