Amatų mokykla “Sodžiaus meistrai” š. m. birželio 23 d. baigs savo 12 gyvavimo metus, įteikdama diplomus paskutinio kurso absolventams, kurie ruošiasi entuziastingai įeiti į darbo pasaulį bei pradėti naują gyvenimo etapą. Nuoširdžiai kviečiame Jus į Diplomų įteikimo šventę.

                                             Programa

                                    10.30 val. – Šv. Mišios;

                                   11.15 val. – Mokyklos baigimo diplomų įteikimo ceremonija;

                                   12.00 val. – Mokinių koncertas;

                                  12.30 val. – Vaišės;

                                  14.00 val. – Šventės pabaiga.

Dėkojame, kad prisidedate prie jaunosios kartos ugdymo ir nuoširdžiai jūsų laukiame šiame kasmetiniame mokyklos renginyje.

Pagarbiai,  mokyklos bendruomenės vardu,

Direktorė Dalia Beigienė