Gegužės 13-27 dienomis ir Tu gali patirti profesinio mokymosi džiaugsmą Italijoje bei parsivežti su savimi naujų ir praktinių amato įgūdžių.
Kviečiame visų specialybių mokinius teikti prašymą iki pirmadienio, kovo 18 dienos (imtinai):

raštu rastine@sodziausmeistrai.lt arba pranešant žodžiu mokyklos administracijai.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „ERASMUS+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

#Sodžiausmeistrai#įkvepiaamatui#ErasmusPlus

Projeko Nr. 2023-1-LT01-KA122-VET-000148121
Projektas: Amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ mokinių ir mokytojų mobilumas 2023-2024.