Praeitą savaitę mūsų mokyklą aplankė Kazickų šeimos fondo atstovai Neila Baumilienė, Annalina Kazickas, Peter Kazickas ir Arminas Vareika, Kazickų šeimos fondo finansuojamos programos “Krepšinio galia” vadovas. Kazickų šeimos fondas yra nuolatinis mokyklos rėmėjas. Esame dėkingi šiam fondui bei jo atsotvams už nuolatinį palaikymą, idėjas, optimizmą ir tikėjimą mūsų veikla.

Dalinamės šio susitikimo akimirkomis ir su jumis!