Pasibaigus priėmimui š.m. gruodžio 11 d., į dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą, žinome, kad šiais metais grupė nebus formuojama, nes susirinko per mažas norinčiųjų mokytis skaičius.

Kodėl taip nutiko:

  • Lama bpo sistema visuomet prašo ankstesnį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų. Mums žinoma, jog kai kurie norintieji negalėjo užpildyti pageidavimo Lama bpo sistemoje, nes neturėjo Brandos atestato originalo arba dublikato, kurį galėtų įkelti į sistemą.
  • Brandos atestatų duomenys automatiškai įkeliami į sistemą iš Mokinių registro tik tų asmenų, kurie įgijo vidurinį išsilavinimą nuo 2010 metų.

Tikimės, jog 2020 metų pradžioje bus paskelbtas kvietimas teikti pageidavimus mokytis į tęstinę Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą.

TODĖL LABAI SVARBU, jog norintieji mokytis (baigę vidurinę mokyklą anksčiau nei 2010 metais) iš anksto pasirūpintų savo brandos atestato dublikatu arba originalo paieškomis savo baigtų studijų universitetuose, kolegijose ar kitose mokyklose. Čia svarbu visiems norintiems stoti į tęstinę profesinio mokymo programą.