Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė (KŽEG) pasirašė bendradarbiavimo susitarimus su Edouard‘o François André klubu Lietuvoje ir viešąja įstaiga Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“. Numatoma bendradarbiauti ekspertinės, kultūrinės ir edukacinės veiklos, želdynų priežiūros ir tvarkymo patirties sklaidos srityse.

Nevalstybinė profesinė mokykla „Sodžiaus meistrai“ šalia kitų profesijų ir specialybių mokymo programų turi dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo programą su pirminio ir tęstinio mokymo moduliais, taip pat arboristų mokymo programą, išskaidytą į žemutinės arboristikos (kai medžio priežiūros darbai atliekami nuo žemės paviršiaus) ir aukštutinės arboristikos (kopiant aukštalipių virvėmis arba dirbant nuo platformos atliekami darbai) kvalifikacijas. Mokyklai aktualus moksleivių praktinės patirties ugdymas, mokymo proceso organizavimas, metodinės medžiagos rengimas.

Asociacija E. F. André klubas Lietuvoje turi gilias kultūrinės veiklos tradicijas, propaguoja ir tyrinėja garsaus kraštovaizdžio architekto E. André (1840–1911), Lietuvoje sukūrusio  keturis parkus grafų Tiškevičių dvaruose, kūrybinį palikimą, organizuoja plenerus, konferencijas, edukacinius susitikimus. Keturi E. André Lietuvoje sukurti parkai (Lentvario, Palangos, Trakų Vokės ir Užutrakio) yra puiki želdynų meno mokykla, pažintinės ir praktinės veiklos vietos. Su klubo nariais tikimasi sėkmingai bendradarbiauti leidinių apie kraštovaizdžio architektūrą ir želdynų meną leidybos, seminarų ir konferencijų organizavimo baruose.

© E. Andrė parkas Trakų Vokėje. Laimutės Širvydienės piešinys, 2020.
KŽEG informacija, 2021-05-21