Su didžiuliu liūdesiu širdyje rašau šias eilutes, skirtas mūsų ”Sodžiaus meistrų“ amatų mokyklos bendruomenės vienai iš steigėjų, buvusiai šios mokyklos vadovei, A. A. Gintarei Dubakienei.

Prieš gerą dvidešimtmetį mane gyvenimas suvedė su Gintare bendram Šv. Jono vaikų projektui Joanitų bendruomenėje. Tas bendras darbas dėl jaunimo ir vaikų gerovės išaugo į naują projektą Rūdiškėse – amatų mokyklą „Sodžiaus meistrai“.

Gintarė buvo tas kertinis akmuo, kuris vienijo Prancūzijos partnerius Compagnons du devoir et de tour de France ir amatų mokyklą. Ant jos pečių gulė visi svarbiausi pirmieji sprendimai, vertimai ir finansinė atskaitomybė prieš įvarius rėmėjus ir fondus. 

Neužilgo, mokyklai pajudėjus aiškia kryptimi, Gintarė pasiryžo įgyvendinti savo svajonę ir pasuko želdynų ir kraštovaizdžio dizaino keliu. Turėdama puikų filosofinį – teologinį išsilavinimą, išorinės ir vidinės komunikacijos magistrą įgytą Prancūzijoje bei studijavusi menus VU, su savo kūrybiniu subtilumu labai greitai įsiliejo į Lietuvos kraštovaizdžio ir želdynų projektuotojų gretas su savitu natūralistiniu stiliumi ir jautrumu aplinkai bei detalėms.

Pirmoji į Lietuvą atvedė natūralių baseinų projektuotojus ir statytojus. Perėmusi jų žinias džiugino klientus savo unikaliais projektais ne tik Lietuvoje bet ir užsienyje.

Jautriai reaguodama į Lietuvos medžių senolių priežiūros stoką paskatino mūsų mokyklą įsteigti naują profesiją – arboristiką (medžių priežiūra dirbant su virvėmis aukštyje).

Didelė netektis ne tik mūsų bendruomenei, šeimai, bet ir Lietuvai. 

Gintarė buvo pakviesta kurti sodų amžinybėn, o mes liekame puoselėti jos sukurtus sodus šioje žemėje…

Amatų mokyklos “Sodžiaus meistrai” bendruomenės vardu
Dalia Beigienė